Elsa kommer att paras vintern/December 2020

  

ElsaÖrnbergets Cherry 20171130

Ögonlyst Ua

Genomförd BPH Godkänt skott

Ryggröntgad K 0

 

     
 
   
 
SEU(V)CH,FIUCH,SEV-19,SEJV-18
Örnbergets Cherry

SEU(V)CH,FIUCH,SEV-1
Örnbergets Uccello
LT&LVCH,EECH,FIUCH
Örnbergets Jackpot
C.I.B,SEU(V)CH,DKU(V)CH
Excellmagic L'bloomybride
SEU(V)CH,NORDV-14,NORDJV-14
Armirala's Style Baltic Queen
MULTICH,USCH,NORDUCH
Insight's Ducati
Örnbergets Intrigue