Elsa o Björns valpar har kommit leverans från 11 Juni 

Alla valpar tingade!

 


Björn
Sejv-18 Bombadilla's Dario

Ögonlyst: Ua
Rygg: K.0


Utställning: Cert 
Viltspår: Champion

 

Elsa
Seu(u)ch,Fiuch, Sejv-18 Örnbergets Cherry 

Ögonlyst: Ua
Rygg: K.0

Genomförd BPH - Godkänt Skott
Utställning: Champion 
Viltspår: 1 Ökl

 

 SEVCH, SEJV-18
Bombadilla's Dario

 SEVCH,USCH,SEU(V)CH
Hunderbar Dignitary
USCH
Solo's Premier 
 USCH
Hundeleben Homar Xcavatrix
 SEU(V)CH, FIUCH, SEVCH
Bombadilla's Alice
 C.I.B, SEU(V)CH,FIUCH
Örnbergets Tretjak
 SEVCH, C.I.B, NORDUCH
Örnbergets Zabina
SEU(V)CH,FIUCH,SEV-19,SEJV-18
Örnbergets Cherry

SEU(V)CH,FIUCH,SEV-1
Örnbergets Uccello
LT&LVCH,EECH,FIUCH
Örnbergets Jackpot
C.I.B,SEU(V)CH,DKU(V)CH
Excellmagic L'bloomybride
SEU(V)CH,NORDV-14,NORDJV-14
Armirala's Style Baltic Queen
MULTICH,USCH,NORDUCH
Insight's Ducati
Örnbergets Intrigue