Elsa är nu parad o vi väntar valpar i slutet av Augusti

Välkommen att höra av er.

boomerang
Örnbergets Boomerang 20170715

Genomförd BPH Godkänt skott

Ryggröntgad K 0

ElsaÖrnbergets Cherry 20171130

Ögonlyst Ua

Genomförd BPH Godkänt skott

 

 NORDU(v)CH, FIJV-18,SEV-19, HELJV-18
Örnbergets Boomerang
 SEU(V)CH, USCH, SEVCH
Hunderbar Dignitary
 USCH
Solo's Premiere
 USCH
Hundeleben Homar Xcavatrix
 NORDUCH,WW-14,EUW-16,WW-13,SEV-16
Örnbergets Jubilée
 SEVCH
Lancelot Von Charlottenhof
 C.I.B, NORDUCH
Örnbergets Zoraya
SEU(V)CH,FIUCH,SEV-19,SEJV-18
Örnbergets Cherry

SEU(V)CH,FIUCH,SEV-1
Örnbergets Uccello
LT&LVCH,EECH,FIUCH
Örnbergets Jackpot
C.I.B,SEU(V)CH,DKU(V)CH
Excellmagic L'bloomybride
SEU(V)CH,NORDV-14,NORDJV-14
Armirala's Style Baltic Queen
MULTICH,USCH,NORDUCH
Insight's Ducati
Örnbergets Intrigue